بنظر رسیدن قرارداد ماشین طراحی بازار

بنظر رسیدن: قرارداد ماشین طراحی بازار ایران همکاری اواخر امسال پژو301

چقدر حیف شد که نجفی نتوانست تا آخر با اختاپوس فساد بجنگد و به عبارتی نگذاشتند.شهردار | شهرداری | شهردار تهران | اخبار اجتماعی

آیا نجفی رفت؟

آیا نجفی رفت؟

عبارات مهم : شهردار

چقدر حیف شد که نجفی نتوانست تا آخر با اختاپوس فساد بجنگد و به عبارتی نگذاشتند.

غلامعلی رجایی، مشاور شهردار تهران، در روزنامه شرق نوشت: «در جلسه بررسی استعفای دکتر نجفی در صحن شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران حضور داشتم. حرف های شهردار و اعضای موافق و مخالف شورا را هم شنیدم. دکتر نجفی با محور قراردادن بیماری تازه خود اصرار به رفتن داشت و حتی گفت دکتر معالج او گفته حتی بعد از معالجه نیاز به دوره ای طولانی جهت استراحت دارد و در برابر اعضای شورا با تکیه بر دستاوردهای دوره کوتاه مدیریت نجفی و کارآمدی او در مدت هفت ماه گذشته اصرار به رد استعفایش داشتند و از او می درخواست کردند مدتی به درمان خود برسد و بعد از برطرف مسئله به سر کار برگردد. در جلسه حتی دو نفری که به عنوان موافق استعفا سخن گفتند، مضمون حرف هایشان تفاوتی با مخالفان استعفا نداشت و لابد از سر دلسوزی و رعایت جنبه عاطفی نسبت به نجفی بود که این کار سخت را پذیرا شده است بودند.

در نهایت همان گونه که توقع می رفت، شورا با ١٦رأی مخالفت خود را با استعفای دکتر نجفی اعلام کرد. موقع رأی گیری به اتفاق شهردار و معاونان صحن شورا را ترک کردیم و در نشستی شخصی با نجفی به بررسی چرایی و چگونگی مواجهه با این رأی شورا و باید و نبایدهای ادامه کار در صورت حضور داشتن یا حضور نداشتن دکتر نجفی در شهرداری بودیم. معاونان که بعضا می گفتند به خاطر ایشان این کار سخت را پذیرفته و به شهرداری آمده اند، تقریبا مثل اعضای شورا همه متفق القول بودند که نجفی باید بماند. توصیه مهم این که نجفی با عبارات مختصری که معلوم بود دارد از اعلام صریح مخالفتش بر ماندن طفره می رود، گفت ببینیم چه می شود!

آیا نجفی رفت؟

پریروز هم که حدود یک ساعت در بازگشت از افتتاح طرح های منطقه هشت با دکتر نجفی صحبت کردم، به نظرم رسید که با توجه به ملاحظات فردی که دارد، باید به ایشان کمک کرد به سلامتش برسد و جنبه انسانی قضیه مهم تر از سایر ابعاد مسئله است.

همان گونه که خود نجفی به شورا گفت، در میان معاونان و… کسانی هستند که می توانند این راه پرخطر را بعد از او ادامه دهند. حرف درستی هست. اگر چه در کشور قحطی رجال نداریم ولی واقع امر هم این است که جهت شهرداری دیگر مدیری در قد و قواره نجفی نداریم. هر چند هر کس بیاید، دیگر جهت شورا و شهرداری نجفی نمی شود. کسی که از ماه های آغازین انقلاب در سال ١٣٥٨ خدماتش با شهید چمران گره خورد و بعد به شهید رجایی و موسوی و هاشمی و خاتمی و در نهایت به روحانی رسید. در صحبت های نجفی در شورا دو توصیه مهم تر جلوه کرد. یکی این که گفت از من بهتر برادران و خواهرانی هستند که این مسئولیت را بر عهده بگیرند که نیم نگاهی به مسئله شهردار شدن احتمالی زن ها داشت و دیگر این که جهت بار دوم در کنار عامل بیماری به عوامل مشدده یا شدت یافتن و تسریع کننده کناره گیری خود اشاره پنهانی کرد و البته جهت این که رقیب احساس پیروزی نکند، این عوامل را مهم ندانست.

چقدر حیف شد که نجفی نتوانست تا آخر با اختاپوس فساد بجنگد و به عبارتی نگذاشتند.شهردار | شهرداری | شهردار تهران | اخبار اجتماعی

در جلسه شورای معاونان با شهردار به عنوان نفر آخر صحبت کردم و گفتم من در این چند دهه در جلسات تلخی حضور داشته ام ولی اقرار می کنم این جلسه یکی از تلخ ترین آنها بود.

یکفیه الاشاره! به قول خواجه رند ما:

یک توصیه از این معنی گفتیم و همین باشد!

آیا نجفی رفت؟

نکته جالب جلسه این بود که هر چه بنده خدا دکتر نجفی گفت بیمار است و حتی از پزشکش، نقل قول کرد و به پیشنهاد من که در یادداشتی به او دادم، حین صحبتش گفت در اردیبهشت آماده عمل می شود، به گوش شورا نرفت که نرفت.

این نجفی که من می بینم، با وجود احترام به رأی شورا قطعا کنار خواهد کشید و چقدر حیف شد که نتوانست تا آخر با اختاپوس فساد بجنگد و به عبارتی نگذاشتند.

چقدر حیف شد که نجفی نتوانست تا آخر با اختاپوس فساد بجنگد و به عبارتی نگذاشتند.شهردار | شهرداری | شهردار تهران | اخبار اجتماعی

بسیاری از جمله من بر این اعتقادند که نجفی شاید در آخرین برگ مسئولیت پذیری اش در چهار دهه سرافراز از شهرداری می رود. او به جای هفت ماه اگر هفت سال هم می ماند، با طیب خاطر می شد مطمئن بود که جای افراد نزدیک او در زندان نبود.»

واژه های کلیدی: شهردار | شهرداری | شهردار تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz